عوامل موفقیت بتاسیستم

یکی از چالش های اصلی در پیاده سازی پروژه های نرم افزاری، کنترل فعالیت های مرتبط و برقراری رابطه مناسب بین اعضای تیم پروژه است.

مدیریت پروژه

یکی از چالش های اصلی در پیاده سازی پروژه های نرم افزاری، کنترل فعالیت های مرتبط و برقراری رابطه مناسب بین اعضای تیم پروژه است. نحوه مدیریت پروژه در پیاده سازی SAP در یک سازمان، وظیفه محور و مبتی بر واقعیت های موجود سازمان می باشد و این مهم تنها با همکاری و برنامه ریزی و کنترل وظایف هر فرد و گروه از تیم پروژه میسر می گردد.

در پروژه پیاده سازی شرکت بوتان و فولاد غرب همراهی تیم مدیریت پروژه در برگزاری زمانبندی شده و کنترل فعالیت های تعریف شده در هر جلسه موجب شد که عمده برنامه ها و وظایف تکمیل گردد و پروژه در زمان مناسب اجرایی گردد. اما در برخی پروژه ها عدم برگزاری به موقع جلسات و حضور نداشتن افراد کلیدی (key user) موجب اتلاف وقت و عدم حصول اهداف جلسه می گردد.

برنامه ریزی

تخمین مناسب اندازه کسب و کار و میزان سفارشی سازی های مورد نیاز، برنامه ریزی دقیق و برآورد صحیح منابع و زمان های در دسترس، همچنین برگزاری منظم جلسات و تهیه و تکمیل داده های مورد نیاز در زمان مقرر، به تیم پیاده ساز و ذینفعان کمک میکند تا بتوانند گام های پیش رو را به سوی هدف استوارتر بردارند.

در واقعیت تعیین اندازه و حجم کار در هر پروژه ای میتواند ابعاد و وسعت کار را تعیین نماید. در برخی پروژه ها بدلیل عدم توجه به این موضوع دستیابی اهداف اصلی پروژه مقدور نمی گردد و حتی در برخی موارد پروژه ها با شکست روبرو می شوند.

تعهد مدیران و کارکنان

پیاده سازی یک سیستم برنامه ریزی منابع سازمان فرآیند پیچیده ای است و ممکن است چالش های بسیاری را داشته باشد. بنابراین کارکنان سازمان از جمله مدیران باید متعهد باشند تا کلیه فعالیتهای برنامه ریزی شده در فرآیند پیاده سازی را با جدیت دنبال نموده و از کلیه قابلیت های اعضای تیم بهره گیرند.

در عمده پروژه های پیاده سازی مدیران تعهد شفاهی خود را بیان می نمایند و به تجربه ثابت شده است که در برخی اوقات این تعهد جنبه عملیاتی پیدا نکرده و این موضوع موجب کندی و به تعویق افتادن فعالیت های پروژه می گردد. در پروژه پیاده سازی شرکت بوتان، گلستان، مایان، پارس ارتباط و فولاد غرب این تعهد در بالاترین حد خود بود.

کار تیمی

اصولا در پروژه های پیاده سازی تیم فنی مشاور و کارفرما در کنار یکدیگر بعنوان یک تیم مشترک فعالیت می نمایند، لذا مسئولیت پذیری افراد تیم یک از ویژگی های مورد نیاز در پروژه می باشد.

تجربه پیاده سازی و کار تیمی در شرکت بوتان نشان دهنده بلوغ کامل این سازمان را در پروژه بود، جلسه شروع پروژه (kickoff) پروژه و حتی ترتیب نشستن افراد هر دو تیم در کنار یکدیگر به طریقی صورت گرفته بود که حس کار تیمی را به کامل ترین وجه نمایان می نمود.

تجربیات موفق

استفاده از تجربیات دیگران قطعا یکی از عواملی است که موجب میگردد پروژه های پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازنی از چالش های بزرگ بدور بماند. این تجربیات در شکل بیان اتفاقات و استفاده از ابزارها و دستورالعمل های مختلف میتواند راه گشای بسیاری از مشکلات باشد.

قصه پیاده سازی در شرکت پتروپارس گویای حواشی بسیاری از مشکلات بود که با توجه به بیان آن توسط تیم مدیریت پروژه کنترل نشد و موجب به تاخیر افتادن زمان اجرای گردید.