blank

ERP

تعریف کلاسیک ERP برگرفته از واژگان آن عبارت است از برنامه ریزی منابع سازمانی و یکی از مفاهیمی است که در بسیاری از نرم افزارهای ساخته شده بر پایه این تعریف، نیازمند توضیحات جامع تری است.

مفهوم ERP

تعریف کلاسیک ERP برگرفته از واژگان آن عبارت است از برنامه ریزی منابع سازمانی و یکی از مفاهیمی است که در بسیاری از نرم افزارهای ساخته شده بر پایه این تعریف، نیازمند توضیحات جامع تری است. هر نرم افزاری به منظور یک یا چند هدف اصلی طراحی و ساخته میشود، و نرم افزار های تحت ERP، نرم افزارهایی هستند که در راستای اجرای کسب و کار، پشتیبانی و اتوماسیون فرآیندهای مالی، منابع انسانی، زنجیره تامین، تولید، بازرگانی و بسیاری موارد دیگر کمک می کنند. نرم افزهای برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)، در اکثر مواقع به عنوان سیستم عصبی مرکزی یک سازمان تلقی می شوند، که اهدافی ضروری را مانند یکپارچگی و کاهش فعالیت های تکراری را دنبال می نمایند.
اکثریت داده های موجود در یک سازمان در صورت وجود یک سیستم ERP، سطحی از اطمینان نسبی برای صحت و به موقع بودن اطلاعات را برای کسب و کار در جهت تصمیم گیری بوجود می آورند. اگر کمی عملی تر به یک سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی نگاه بیاندازیم، منابع سازمان را می توان به پنج منبع (5M) دسته بندی نمود:

   1. Money
   2. Machine
   3. Man
   4. Material
   5. Mehthod

مزایای ERP

عمدتا مدیران و تصمیم گیران هر کسب و کاری بر پایه منفعت، یک سیستم ERP را در سازمان خود پیاده سازی می نمایند، بطور کلی میتوان شش مزیت عمده را در پیاده سازی سیستم های ERP برشمرد:
1- افزایش بهره وری: تسهیل نمودن فرآیندهای کاری در کسب و کار و سوق دادن کارکنان شرکت به کار مفید از طریق اتومات نمودن بسیاری از فعالیت ها در سازمان، موجب بالا رفتن بهره وری در سازمان می گردد.
2- بینش عمیق تر: حذف نمودن شاخه های پراکنده حول کسب و کار، تعیین منابع موثق اطلاعات، و پاسخ دهی سریع به مشکلات در زمانهای بحرانی، افزایش عمق بینش را بوجود می آورد.
3- گزارشگری سریع: بررسی و پیگیری رخدادهای عملیاتی و به اشتراک گذاری نتایج و در نتیجه کوتاه شدن مدت برای تصمیم گیری در سازمان یکی از مزیت های استفاده از ERP است.
4- ریسک کمتر: در هر سازمانی اطمینان از صحت و دقت اطلاعات باعث کاهش ریسک در تمامی تصمیمات سازمانی است.
5- تکنولوژی راحت تر: سیستم های ERP بدلیل استفاده از بستر تکنولوژی احتیاج به روزآوری دائم داشته و در نتیجه همگام با توسعه تکنولوژی راحتی بیشتری را برای کارکنان و استفاده کنندگان بدنبال دارد، و این موجب ثبات و پایداری نیروی انسانی است.
6- چابکی بهبود یافته: با در نظر داشتن قابلیت تغییر سریع در نرم افزار امکان استفاده از فرصت های جدید کسب و کاری را برای سازمان فراهم می آورد.