blank

آموزش

آموزش و توسعه یکی از مهمترین وظایف بخش مدیریت منابع انسانی در هر سازمان است و هر دو دلالت بر ایجاد فرصت‌هایی جهت کمک به رشد کارکنان دارد که می‌تواند ابزاری عالی برای پر کردن شکاف‌های مهارتی، بهبود فرهنگ محیط کار، افزایش میزان مشارکت و حفظ نیرو‌های انسانی باشد.

هدف آموزش

آموزش و توسعه یکی از مهمترین وظایف بخش مدیریت منابع انسانی در هر سازمان است و هر دو دلالت بر ایجاد فرصت‌هایی جهت کمک به رشد کارکنان دارد که می‌تواند ابزاری عالی برای پر کردن شکاف‌های مهارتی، بهبود فرهنگ محیط کار، افزایش میزان مشارکت و حفظ نیرو‌های انسانی باشد. در طی استفاده از این دو فرایند برای کارمندان، آنها در مسیر یادگیری تکنیک‌های جدید انجام کار قرار می‌گیرند که هدف نهایی این روند ارتقای رفتار مهارتی و تخصص آنهاست و کمک می‌کند مهارت‌ها و دانش خود را در شغل مربوطه بالا ببرند و همگام با دانش جهانی، تخصص خود را به روز رسانی کرده و بهبود ببخشند که در نهایت منجر به افزایش راندمان کاری آنها و بهره‌وری سازمان می‌شود.

مخاطبان دوره های آموزشی چه کسانی هستند

مخاطبین این دوره ها کلیه افراد و سازمانهایی هستند که در حال حاضر از یکی از نرم افزارهای مدیریت منابع سازمانی SAP استفاده می کنند، یا علاقمند به پیاده سازی SAP در سازمان خود می باشند و یا به دنبال ارتقاء شغلی و بهینه نمودن فرایندهای کسب و کار خود هستند.

دوره های آموزشی بتاسیستم

  • Business Overview FI

  • Business Overview CO

  • Business Overview MM

  • Business Overview SD

  • Basis

  • Business one Training