متقاضیان محترم برای استخدام در شرکت بتا سیستم فرم زیر را تکمیل و رزومه خود را بارگزاری نمایید:
همکاری با ما
Maximum upload size: 10MB