blank

کسب و کارهای بزرگ

افزایش پیچیدگی فرآیندی در شرکتها بدلیل توسعه و افزایش تعداد کارکنان با فرهنگ سازمانی متفاوت موجب گردیده است که SAP در این بازار محصول دیگری را عرضه نماید. این محصول فارغ از ابعاد فراگیر کسب و کار قابلیت پیاده سازی در شرکت های چند ملیتی را داراست، بر اساس همین نگرش بطور معمول استفاده کنندگان از این محصول نرم افزاری که ما آن بنام SAP Enterprise می شناسیم شرکت های بسیار بزرگ هستند

افزایش پیچیدگی فرآیندی در شرکتها بدلیل توسعه و افزایش تعداد کارکنان با فرهنگ سازمانی متفاوت موجب گردیده است که SAP در این بازار محصول دیگری را عرضه نماید. این محصول فارغ از ابعاد فراگیر کسب و کار قابلیت پیاده سازی در شرکت های چند ملیتی را داراست، بر اساس همین نگرش بطور معمول استفاده کنندگان از این محصول نرم افزاری که ما آن بنام SAP Enterprise می شناسیم شرکت های بسیار بزرگ هستند که در نقاط مختلف جهان شعبه دارند یا کنترل و اداره کسب و کار خودر را در قالب هلدینگ ها مدیریت می نمایند.

ابعاد کسب و کار این گونه شرکتها اساسا برای مبنای صنعت شکل گرفته است و SAP حدود 30 صنعت مختلف را در فهرست خود قرار داده است. برخی از این صنایع عبارتند از:

   1. نفت و گاز
   2. پتروشیمی
   3. خودرو سازی
   4. تکنولوژی
   5. هوا فضا و دفاعی
   6. بهداشتی و درمان
   7. معدن
   8. بیمه
   9. خرده فروشی