راهکاری مطمئن و کاربرپسند برای مدیریت آزمایشگاه

نرم افزار مدیریت اطلاعات آزمایشگاه

مدیریت کلیه ی فرآیندهای آزمایشگاه شامل پذیرش نمونه، ثبت درخواست آزمون، چاپ لیبل، توزیع نمونه در آزمایشگاه، فرآیند آماده سازی نمونه، کارتابل آزمایشگاه و ثبت نتایج و تهیه گزارش آزمون مطابق الزامات و استاندارد بین المللی 17025

شناسایی سریع و ردیابی نمونه‌ها

قابلیت پیگیری نمونه ها از مرحله دریافت نمونه تا صدور گزارش آزمون

گزارشات تحلیلی

انواع گزارشات تحلیل درآمدهای محقق شده و از دست رفته

کنترل اتوماتیک مجوزها

کنترل مجوزهای مراجع ذیصلاح به صورت تمام اتوماتیک در زمان ثبت درخواست آزمون

مدیریت جامع اطلاعات پایه

مدیریت و طبقه بندی اطلاعات پایه به صورت جامع

مدیریت یکپارچه

مدیریت یکپارچه تمام اطلاعات آزمایشگاهی در ارتباط با زیرسیستم های انبار، فروش، حسابداری

گزارش گیری

تهیه انواع گزارشات مطابق با فرمت‌های استاندارد و مورد تایید

Sample Receipt

دریافت نمونه

Receiption

درخواست آزمون

Sample distribution

توزیع نمونه

Laboratory Work List

کارتابل آزمایشگاه

نرم افزار مدیریت اطلاعات آزمایشگاه

Test Result

انجام آزمون و ثبت نتایج

Test Report

گزارش آزمون

یکپارچگی با سیستم فروش و حسابداری

• ثبت اتوماتیک سفارش فروش بر اساس پذیرش ثبت شده و به صورت تجمیعی

• ثبت اتوماتیک فاکتور پیش دریافت عطف به پذیرش ثبت شده

• امکان ثبت تجمعی و یا به تفکیک سفارش فروش برای پذیرش های مختلف

• امکان محدودسازی دسترسی به ثبت اسناد

انواع گزارشات آزمایشگاهی

بخشی از گزارشات ارائه شده در سیستم به شرح زیر است:

• گزارش ردیابی نمونه

• گزارش تحلیلی مدت زمان پاسخگویی

• گزارش تحلیلی از درآمدهای از دست رفته در سطوح مختلف

• گزارش تحلیلی از درآمدهای محقق شده در سطوح مختلف

• گزارش عملکرد دوره مطابق الزامات اداره استاندارد

• گزارش طرح – ریز نتایج آزمون درخواست های مشتریان مختلف

مدیریت عملیات شما ساده‌تر است با:

لیمز در نگاه مشتریان

آقای مهندس گیل عسگری

مدیرعامل آزمایشگاه مرجعان خاتم

5/5

سیستم های سنتی به صورت جزیره ای هستند و اغلب امور به صورت دستی انجام می شود. یکپارچه بودن این نرم افزار با سیستم ERP سبب شده است امکان گزارش گیری های مدیریتی مفیدی فراهم شود و کنترل های خوبی را در فرایند آزمایشگاه قرار دهیم. از طرف دیگر اتوماتیک شدن امور سبب شده اشتباهات و خطای انسانی کاهش پیدا کند.

سرکار خانم ناصرزاده

مدیر تضمین کیفیت

5/5

گزارش گیری آسان، یکپارچگی سیستم های مالی و انبار و آزمایشگاه و سهولت در ردیابی نمونه ها، هماهنگی شعب مختلف سازمان و رابط کاربری آسان از مهم ترین ویزگی های نرم افزار لیمز بتا سیستم می باشد.

پاسخگوی سوالات شما هستیم

شماره تماس: 02188009017   |   02188023884

ایمیل: info[at]bsysco.com

اطلاعات و سوال خود را در فرم زیر بپرسید با شما تماس می‌گیریم:

لیمز