با ما تماس بگیرید
تهران
88703489–021
  • به ما ایمیل بزنید
    به ما ایمیل بزنید
    Info@bsysco.com
  • با ما در ارتباط باشید
    با ما در ارتباط باشید
    کد پستی 1513737511
خدمات
خدمات

خدمات اصلی واحد مشاوره در شرکت بتا سیستم

خدمات

با توجه به وسعت و تنوع دامنه اجرای یک پروژه SAP-ERP و میزان دانش تیم مدیریت پروژه و همچنین با در نظر گرفتن اسکوپ پروژه و متحول کردن فرآیندهای سازمان، این موضوع بسیار حائز اهمیت می باشد که با پروژه های SAP نباید بعنوان یک پروژه صرفا IT محور رفتار کرد بلکه باید بعنوان یک پایش اساسی تغییر کسب و کار در نظر گرفته شود. بنابراین برای تحقق این امر، بهره مندی از دانش مشاوران و ناظران متخصص این حوزه ضروری می باشد. همان گونه که انتخاب تیم اجرایی اهمیت بسیار بالایی دارد، انتخاب تیم مشاوره و نظارت نیز با اهمیت است. مشاورانی که ضمن داشتن مهارت و دانش کافی بتوانند از تمامی اتفاقاتی که در حین اجرای پروژه رخ می دهد آگاهی کامل داشته باشند و با تکیه بر روش های اثبات شده کنترلی، از روند پیشرفت اجرای پروژه در هر مرحله و هر حوزه اطمینان حاصل نمایند، زیرا انتخاب نادرست ناظر پروژه می‌تواند مشکلات فراوانی را در برخورد با مجری به وجود بیاورد.

null                                     null                                         null                                   null

تحلیل کسب و کار                              مهندسی فرایندهای کسب و کار                                    کنترل ریسک                                        استراتژی انتقال

در انتخاب تیم مشاوره و نظارت باید به این نکته مهم توجه داشت که انتخاب مشاورین و ناظرین با تجربه و آگاه می تواند در جهت پیشبرد اهداف پروژه بسیار موثر باشد.

شرکت سیستم های مدیریتی برنا (بتا سیستم) با بیش از ده پروژه موفق پیاده‌سازی SAP-ERP در صنایع مختلف ایرانی، آمادگی کاملی را در جهت مشاوره و نظارت بر پروژه های پیاده سازی در تمامی حوزه های SAP ERP دارا می‌باشد.

مراحل مشاوره و نظارت شرکت بتاسیستم به شرح زیر است:

 

خدمات

اقدامات قبل از آماده سازی

 

بررسی پیشنهاد ارائه شده از طرف مجری

خدمات   بررسی اسکوپ پروژه

خدمات بررسی چگونگی روش انجام کار بر اساس ‌متدلوژی ASAP
خدمات بررسی زمان بندی پروژه
خدمات بررسی تجربیات و تخصص مشاوران مجری

خدمات  آماده سازی سازمان

خدماتتعیین چارت سازمانی مورد نیاز پروژه
خدماتبررسی نیازمندی های سخت افزاری و نرم افزاری
خدماتارائه آموزش های اولیه مورد نیاز

خدماتتهیه لایسنس

خدماتمشاوره در صورت نیاز

خدمات اقدامات  آماده سازی پروژه

خدماتبررسی خروجی های فاز آماده سازی

خدماتتعیین اسکوپ پروژه
خدماتتعیین جداول زمان بندی فعالیت های پروژه
خدماتتعیین شرح وظایف و مسئولیت های کاربران
خدماتبررسی جزییات برنامه فاز شناسایی فرآیندهای سازمانی (Blue Print)
خدماتبررسی طرح آموزش
خدماتبررسی استانداردهای پروژه
خدماتبررسی روش کنترل نیازمندیها و مشکلات (Issue Management)

خدمات

اقدامات شناسایی فرآیندهای سازمانی

خدماتبررسی خروجی های فاز فرآیندهای سازمانی (Blue Print)

خدماتبررسی و کنترل صورتجلسات و نحوه کنترل آنها
خدماتبررسی نحوه اجرای جلسات شناسایی فرآیندهای سازمانی (Blue Print)
خدماتبررسی گزارش فرآیندهای سازمانی (Blue Print)
خدماتحضور در جلسات تیم مدیریتی

خدماتبرگزاری جلسات برای برطرف کردن مشکلات

خدماتبررسی پیامدهای موجود در پروژه
خدماتارائه راه کار مشکلات پروژه

خدماتبرگزاری آموزش کلی و عمومی فرآیندها

خدماتبا توجه به درخواست کارفرما

خدمات اقدامات سفارشی سازی پروژه

خدماتبررسی فعالیت ها و خروجی های مورد نیاز

خدماتبررسی سفارشی سازی های انجام شده (Developments)
خدماتبررسی سناریو تست های منفصل هر ماژول
خدماتبررسی سناریو تست یکپارچگی ماژول ها
خدماتبررسی سناریو تست دسترسی ها (Authorization)
خدماتبررسی تغییرات فرآیندی و ساختاری بعد از تست ها
خدماتبررسی مستندات آموزشی کاربران کلیدی (Key users)
خدماتبررسی صحت نصب سیستم محیط  Quality، Development و Sandbox آموزشی
خدماتبررسی داده های اصلی
خدماتانجام تست های سیستم
خدماتبررسی خطاهای رخ داده
خدماتبررسی طرح شروع سیستم (Cut over plan)
خدماتبررسی روش مدیریت انتقال اطلاعات سیستمی

 

خدماتبرگزاری جلسات برای برطرف کردن مشکلات

خدماتبررسی پیامدهای موجود در پروژه

 

خدماتبرگزاری آموزش

خدماتبا توجه به درخواست کارفرما

 

خدماتاقدامات آماده سازی نهایی

خدماتبررسی فعالیت ها و خروجی های فاز آماده سازی نهایی

خدماتکنترل زمان بندی انجام فعالیت های پروژه
خدماتبررسی اثر بخشی آموزش های ارائه شده
خدماتبررسی صحت روش انتقال اطلاعات سیستمی
خدماتبررسی صحت انجام تنظیمات اولیه سیستم اصلی (Production)
خدماتبررسی طرح پشتیبان گیری و بازیابی خرابی

خدماتبرگزاری جلسات برای برطرف کردن مشکلات

خدماتبررسی پیامدهای موجود در پروژه

خدماتبرگزاری آموزش

خدماتبررسی طرح آموزش کاربران نهایی

خدماتبررسی خطاهای رخ داده شده

خدماتمشاوره برای تشکیل تیم پشتیبانی

خدماتبرگزاری جلسات برای برطرف کردن مشکلات

خدماتبررسی پیامدهای موجود در پروژه
مشاوره
مشاوره
ادامه
تقویم دوره های پیش رو
تقویم دوره های پیش رو
ادامه
خبرها و رویدادها
خبرها و رویدادها
ادامه
پیوستن به ما
پیوستن به ما
ادامه
مشتریان ما
مشتریان ما
ادامه
در یک نگاه
در یک نگاه
ادامه