خدمات اصلی واحد مشاوره در شرکت بتا سیستم

با توجه به وسعت و تنوع دامنه اجرای یک پروژه SAP-ERP و میزان دانش تیم مدیریت پروژه و همچنین با در نظر گرفتن اسکوپ پروژه و متحول کردن فرآیندهای سازمان، این موضوع بسیار حائز اهمیت می باشد که با پروژه های SAP نباید بعنوان یک پروژه صرفا IT محور رفتار کرد بلکه باید بعنوان یک پایش اساسی تغییر کسب و کار در نظر گرفته شود. بنابراین برای تحقق این امر، بهره مندی از دانش مشاوران و ناظران متخصص این حوزه ضروری می باشد. همان گونه که انتخاب تیم اجرایی اهمیت بسیار بالایی دارد، انتخاب تیم مشاوره و نظارت نیز با اهمیت است. مشاورانی که ضمن داشتن مهارت و دانش کافی بتوانند از تمامی اتفاقاتی که در حین اجرای پروژه رخ می دهد آگاهی کامل داشته باشند و با تکیه بر روش های اثبات شده کنترلی، از روند پیشرفت اجرای پروژه در هر مرحله و هر حوزه اطمینان حاصل نمایند، زیرا انتخاب نادرست ناظر پروژه می‌تواند مشکلات فراوانی را در برخورد با مجری به وجود بیاورد.

در انتخاب تیم مشاوره و نظارت باید به این نکته مهم توجه داشت که انتخاب مشاورین و ناظرین با تجربه و آگاه می تواند در جهت پیشبرد اهداف پروژه بسیار موثر باشد.

شرکت سیستم های مدیریتی برنا (بتا سیستم) با بیش از ده پروژه موفق پیاده‌سازی SAP-ERP در صنایع مختلف ایرانی، آمادگی کاملی را در جهت مشاوره و نظارت بر پروژه های پیاده سازی در تمامی حوزه های SAP ERP دارا می‌باشد.

بررسی پیشنهاد ارائه شده از طرف مجری

   بررسی اسکوپ پروژه

 بررسی چگونگی روش انجام کار بر اساس ‌متدلوژی ASAP
 بررسی زمان بندی پروژه
 بررسی تجربیات و تخصص مشاوران مجری
تعیین چارت سازمانی مورد نیاز پروژه
بررسی نیازمندی های سخت افزاری و نرم افزاری
ارائه آموزش های اولیه مورد نیاز

مشاوره در صورت نیاز

تعیین اسکوپ پروژه
تعیین جداول زمان بندی فعالیت های پروژه
تعیین شرح وظایف و مسئولیت های کاربران
بررسی جزییات برنامه فاز شناسایی فرآیندهای سازمانی (Blue Print)
بررسی طرح آموزش
بررسی استانداردهای پروژه
بررسی روش کنترل نیازمندیها و مشکلات (Issue Management)

بررسی خروجی های فاز فرآیندهای سازمانی (Blue Print)

بررسی و کنترل صورتجلسات و نحوه کنترل آنها
بررسی نحوه اجرای جلسات شناسایی فرآیندهای سازمانی (Blue Print)
بررسی گزارش فرآیندهای سازمانی (Blue Print)
حضور در جلسات تیم مدیریتی
بررسی پیامدهای موجود در پروژه
ارائه راه کار مشکلات پروژه

با توجه به درخواست کارفرما