با ما تماس بگیرید
تهران
88703489–021
  • به ما ایمیل بزنید
    به ما ایمیل بزنید
    Info@bsysco.com
  • با ما در ارتباط باشید
    با ما در ارتباط باشید
    کد پستی 1513737511
دسته SAP HANA
استفاده از استاندارد بین المللی در استقرار پروژه
استفاده از استاندارد بین المللی در استقرار پروژه
دسامبر 30, 2020
ادامه مطلب
توسعه برنامه ها و یکپارچه سازی
توسعه برنامه ها و یکپارچه سازی
ادامه مطلب
همکاری SAP و مایکروسافت در راستای تسهیل «تحول دیجیتال» در شرکت ها
همکاری SAP و مایکروسافت در راستای تسهیل «تحول دیجیتال» در شرکت ها
نوامبر 29, 2020
ادامه مطلب