راهکار SAP برای کسب و کارهای بزرگ
راهکار SAP برای کسب و کارهای بزرگ

 

SAP S / 4HANA یک سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) آماده برای آینده با فناوری های هوشمند داخلی ، از جمله هوش مصنوعی ، یادگیری ماشین و تجزیه و تحلیل پیشرفته است. این فرآیندهای کسب و کار را با اتوماسیون هوشمند تبدیل کرده و بر روی SAP HANA – یک پایگاه داده حافظه پیشرو در بازار که سرعت پردازش در زمان واقعی و یک حالت داده کاملاً ساده شده را ارائه می دهد – اجرا می شود.

دستاوردهای بتا سیستم
چرا هوشمندی بتا سیسنم