blank

بسته نرم افزاری

فارغ از ابعاد و اندازه شرکتها، برخی از صاحبان کسب و کار بدنبال افزایش یکپارچگی و سرعت بهینه نمودن فرآیندها در سازمان هستند. SAP در این خصوص محصولات خود را در قالب نرم افزار از پیش تنظیم شده (Preconfigured) نیز به بازار معرفی نموده است.

فارغ از ابعاد و اندازه شرکتها، برخی از صاحبان کسب و کار بدنبال افزایش یکپارچگی و سرعت بهینه نمودن فرآیندها در سازمان هستند. SAP در این خصوص محصولات خود را در قالب نرم افزار از پیش تنظیم شده (Preconfigured) نیز به بازار معرفی نموده است. این محصولات عمدتا بر بستر Cloud از قبل تنظیم شده است و به راحتی و سرعت بالا میتوان سازمان را با فرآیندهای تعریف شده استاندارد آن همگام نمود.

در حال حاضر شرکت بتا سیستم نرم افزار SAP Business One را بصورت یک بسته نرم افزاری تنظیم نموده است که مشتریان میتوانند ظرف مدت یکماه آنرا پیاده سازی نمایند، بنابراین از نظر هزینه صرف جویی قابل ملاحظه ای را برای سازمان بوجود آورده است.

این محصول قابلیت های استاندارد مورد نیاز هر کسب وکاری را داراست و در صورت نیاز مشتریان میتوان نیازهای فرآیندی درخواستی مشتریان را فارغ از بحث زمان نیز برآورده نمود. نسخه اول این محصول در حوزه شرکتهای بازرگانی