با ما تماس بگیرید
تهران
88703489–021
  • به ما ایمیل بزنید
    به ما ایمیل بزنید
    Info@bsysco.com
  • با ما در ارتباط باشید
    با ما در ارتباط باشید
    کد پستی 1513737511
مدیران بتاسیستم

مدیران بتاسیستم

بررسی نتایج تحقیقات انجام شده در خصوص عوامل موفقیت مدیران بتا سیستم حوزه SAP ERP نشان دهنده این موضوع مهم است که تأثیر عواملی همچون:
1- ثبات مدیریت
2- فاصله فیزیکی کوتاه سازمان از مرکز
3- استقلال سازمانی مدیران بتا سیستم
4- ارتباط تخصصی مدیران با اهداف مجموعه
5- استفاده از فناوری و تاثیر آن در امور آموزش پرسنل

نه به عنوان معیارها و شاخص های سنجش میزان موفقیت مدیران سازمان، بلکه به منزله عوامل مؤثر بر موفقیت آنها مورد تأیید محققان این حوزه قرار گرفته است. مدیران بتا سیستم با تشخیص و بکارگیری این عوامل موثر، همواره در مسیر رشد و توسعه مجموعه بتا سیستم و همچنین رضایت مشتریان قدم برداشته اند.

رسول رجب دوست
رسول رجب دوست
مدیر عامل

نگاه مثبت، پشتکار، صداقت و باور به توان کار جمعی در بین مدیران بتا سیستم و برخوردار بودن از تجربه مفید از صفات بارز ایشان می‌باشد.

فرشته علایی
فرشته علایی
قائم مقام مدیر عامل

پشتکار، برنامه ریزی اصولی و دقت بالا در کنار برخورداری از تجارب مفید، از صفات بارز ایشان و مدیران بتا سیستم حوزه SAP ERP به شمار می آید.

چارت سازمانی

چارت سازمانی بتا سیستم در یک نگاه
چارت سازمانی بتا سیستم در یک نگاه