blank

مدیران بتاسیستم

بررسی نتایج تحقیقات انجام شده در خصوص عوامل موفقیت مدیران بتا سیستم حوزه SAP ERP نشان دهنده این موضوع مهم است که تأثیر عواملی همچون:
1- ثبات مدیریت
2- فاصله فیزیکی کوتاه سازمان از مرکز
3- استقلال سازمانی مدیران بتا سیستم
4- ارتباط تخصصی مدیران با اهداف مجموعه
5- استفاده از فناوری و تاثیر آن در امور آموزش پرسنل

نه به عنوان معیارها و شاخص های سنجش میزان موفقیت مدیران سازمان، بلکه به منزله عوامل مؤثر بر موفقیت آنها مورد تأیید محققان این حوزه قرار گرفته است. مدیران بتا سیستم با تشخیص و بکارگیری این عوامل موثر، همواره در مسیر رشد و توسعه مجموعه بتا سیستم و همچنین رضایت مشتریان قدم برداشته اند.

blank
رسول رجب دوست
مدیر عامل
نگاه مثبت، پشتکار، صداقت و باور به توان کار جمعی در بین مدیران بتا سیستم و برخوردار بودن از تجربه مفید از صفات بارز ایشان می‌باشد.
blank
فرشته علایی
قائم مقام مدیر عامل

پشتکار، برنامه ریزی اصولی و دقت بالا در کنار برخورداری از تجارب مفید، از صفات بارز ایشان و مدیران بتا سیستم حوزه SAP ERP به شمار