با ما تماس بگیرید
تهران
88703489–021
  • به ما ایمیل بزنید
    به ما ایمیل بزنید
    Info@bsysco.com
  • با ما در ارتباط باشید
    با ما در ارتباط باشید
    کد پستی 1513737511
دسته خدمات
استفاده از استاندارد بین المللی در استقرار پروژه
استفاده از استاندارد بین المللی در استقرار پروژه
دسامبر 30, 2020
ادامه مطلب
توسعه برنامه ها و یکپارچه سازی
توسعه برنامه ها و یکپارچه سازی
ادامه مطلب
پلت فرم فناوری تجارت SAP
پلت فرم فناوری تجارت SAP
ادامه مطلب
مدیریت زنجیره تأمین (SCM)
مدیریت زنجیره تأمین (SCM)
ادامه مطلب
شبکه و مدیریت هزینه
شبکه و مدیریت هزینه
دسامبر 29, 2020
ادامه مطلب
تجربه مشتریCRM , SAP را توسعه داده است.
تجربه مشتریCRM , SAP را توسعه داده است.
ادامه مطلب
ERP و مدیریت مالی
ERP و مدیریت مالی
ادامه مطلب