نقش شبکه های اجتماعی در CRM
مدیریت ارتباط با مشتری

نقش شبکه های اجتماعی در CRM

CRM یا Customer Relationship Management به مدیریت ارتباط با مشتریان اشاره دارد و یک رویکرد استراتژیک و سیستمی در سازمان‌ها برای مدیریت و بهبود ارتباط با مشتریان است. هدف اصلی CRM، افزایش رضایت مشتریان، افزایش وفاداری آنها و بهبود عملکرد کسب و کار می باشد.

آخرین نوشته ها:

جدیدترین مقالات: