مدیریت زنجیره تامین
مدیریت زنجیره تامین

مدیریت زنجیره تامین

سیستم های مدیریت زنجیره تامین (SCM) سیستم های نرم افزاری هستند که برای جمع آوری، ذخیره، مدیریت و پردازش داده های زنجیره تامین استفاده می شوند. این سیستم ها به سازمان ها کمک می کنند تا فرآیندهای زنجیره تامین خود را بهینه کنند و عملکرد خود را بهبود بخشند.

آخرین نوشته ها:

جدیدترین مقالات: