تاثیر تکنولوژی بر ERP
آموزشی

تاثیر تکنولوژی بر ERP

ERP چیست؟ ERP به معنای برنامه ریزی منابع سازمانی می باشد و در حقیقت یک سیستم نرم‌افزاری جامع است که برای مدیریت و ادغام همه منابع و فعالیت‌های یک سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. نرم افزار ERP اطلاعات مختلفی از جمله مالی، منابع انسانی، مواد،

آخرین نوشته ها:

جدیدترین مقالات: